PROJENİN GEREKLİLİĞİ

Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

Projemiz kapsamında eğitici kursiyer getirmeyi hedeflediğimiz ülkeler tarihi ve coğrafi bağlarımız olan bölgeler (Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Türkî Cumhuriyetler) ile Afrika Ülkeleri’dir. Proje dolayısıyla bu ülkelerin özellikle ülkemizle kültürel işbirliğinin tesis edilmesi ile mesleki eğitim ve nitelikli iş gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin bu bölgelerle ileri düzeyde; milli, siyasi, sosyal, ekonomik ve ticari ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişkiler uluslararası öğrenci faaliyeti, ticari, siyasi ve kültürel faaliyetlerle geliştirilmekte ve pekiştirilmektedir.

Proje kapsamında fayda sağlanacak hedef grup, eğitim sürecini tamamlamış (en az lise mezunu) veya ilgili işkolunda çalışmaya başlamış genç yetişkinler ile mesleki ve teknik eğitimden sonra alanında çalışacak, topluma önderlik yapabilecek kabiliyette ve edindiği bilgi ve tecrübesini geri döndüğünde topluma aktarabilecek özellikte kişilerden oluşmaktadır.

Uluslararası Mesleki Eğitim Projesi (TÜRKMEK) hedef ülke ve topluluklar için önemli fırsatlar sunacaktır. Ülkemizin rehberlik ve önderliğinde yetiştirilecek yeni insan modeli ile Afrika kıtasında geniş kitlelere ulaşılacak, bu sayede ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunacak ve kendi ayakları üzerinde durmalarına fırsat sağlayacaktır.

Proje kapsamında eğitilecek katılımcıların üretim, planlama, pazarlama ve yönetme becerisi kazanması ile elde ettikleri bu deneyim ve bilgileri ülkelerinde düzenleyecekleri eğitim programları sayesinde kısa sürede faydaya dönüşecektir. Ülkemizin engin gönüllülükle yürüttüğü kalıcı özellik taşımayan yardım faaliyetleri, temel olarak eğiticilerin eğitimini öngören bu proje ile kalıcı faydaya dönüşmesi sağlanacaktır.