HEDEF VE AMAÇLAR

TÜRKMEK Projesi çerçevesinde; tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarımız bulunan ülkelerle, Afrika ülkelerinden getirilen kursiyerlere mesleki ve kültürel eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Proje neticesinde ulaşılması düşünülen hedef ve amaçlar;

  • Kursiyerlerin geldikleri ülkelerinin yetişmiş insan ihtiyacının karşılanması
  • Hedef ülkelerdeki istihdamın korunması, arttırılması ve geliştirilmesi
  • Türk firma ve STK’larının hedef ülkelerdeki yatırım ve projelerinde kendilerine destek olacak nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması
  • Özellikle Afrika ülkelerinin ihtiyaç duyduğu; ülkesinin ve bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak eleman ve girişimcilerin yetiştirilmesi
  • Proje dahilinde yer alan ülkelerin farklı hizmet sahalarında Türkiye dostu, gönüllü kültür elçilerinin yetişmesi
  • Mesleki ve teknik eğitimin kısa sürede verilmesi ve kursiyerlerin ülkelerine dönerek planlanan sahada istihdamlarının sağlanması
  • Hedef ülkelerde oluşturulacak mesleki ve teknik eğitim merkezlerine eğitici yetiştirmek