TÜRKMEK PROJESİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI27.04.2017

Proje misyonu ve vizyonu çerçevesinde alınacak aksiyonların görüşüldüğü Koordinasyon Toplantıları ile çalışmalara yön verilmektedir.